Back to top

Bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog in de provincie Gelderland beter vindbaar en bruikbaar in één digitale portal. Dat is 'Oorlogsbronnen Gelderland', een digitale infrastructuur die gebaseerd is op de kennis, techniek en inhoud van het landelijke Netwerk Oorlogsbronnen.

Gelderse Netwerkdag Oorlogsbronnen 2019: Persoonlijke verhalen: reconstructies via digitaal bronnenonderzoek

08-10-2019
24-10-2019

Gelderse Netwerkdag Oorlogsbronnen | Persoonlijke verhalen: reconstructies via digitaal bronnenonderzoek

Netwerk Oorlogsbronnen en WO2GLD organiseren op 24 oktober de Gelderse Netwerkdag Oorlogsbronnen over het thema Persoonlijke verhalen: reconstructies via digitaal bronnenonderzoek.

Afgerond

Verslag Gelderse Netwerkdag Oorlogsbronnen 2018

20-11-2018

Gelderland is een van de zwaarst getroffen provincies tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n tachtig geinteresseerden in dit woelige verleden van de provincie komen op een novemberdag samen in Putten. Tijdens de eerste Gelderse Netwerkdag Oorlogsbronnen gaan we in op de Razzia van Putten, en de meerwaarde van digitaal gekoppelde bronnen als verdieping op gebeurtenissen als deze. En dat Gelderland geen plek kent waar de oorlog ver weg is, is niet beter uit te leggen dan aan de hand van een kaart met 1300 plaatsen van beladen erfgoed, strijd, verzet, bevrijding en monumenten.

Gelderland is een van de zwaarst getroffen provincies tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de eerste Gelderse Netwerkdag Oorlogsbronnen gaan we in op de Razzia van Putten en de meerwaarde van digitaal gekoppelde bronnen als verdieping op gebeurtenissen als deze.

In uitvoering

WO2GLD.nl met onderzoeksresultaten en oorlogsbronnen online

06-11-2018

Met het verdwijnen van getuigen zijn het steeds meer de plekken in het landschap en oorlogsbronnen, die samen het verhaal van Gelderland in oorlogstijd vertellen. Op WO2GLD.nl zijn vanaf nu 1300 van die locaties en 75 gebeurtenissen, met verdiepende WO2-bronnen, te bekijken. 

Gelderse Netwerkdag Oorlogsbronnen: Putten 1944.

15-10-2018
06-11-2018

Gelderse Regionale Netwerkdag: Putten 1944. Bronnen vinden en verbinden

Het Netwerk Oorlogsbronnen organiseert samen met WO2GLD op dinsdag 6 november een regionale netwerkdag met het thema ‘De waarde van open data: casus razzia van Putten’.

Wouter blogt over het eerste provinciale knooppunt

29-01-2018

Wouter Daemen blogt voor Historici.nl over de ontwikkeling van het eerste provinciale knooppunt van het Netwerk Oorlogsbronnen via WO2GLD.nl

Website WO2GLD.nl online

19-12-2017

De website www.wo2gld.nl is live! Het is nu nog een plek van informatie over activiteiten en projecten van WO2GLD en groeit uit tot een platform voor iedereen zich bezig houdt met of geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Het wordt dan ook een digitaal knooppunt voor oorlogsbronnen uit en over de provincie. Gelderse Oorlogsbronnen is de eerste provinciale kamer van het Netwerk Oorlogsbronnen.

Studiedag in Apeldoorn over beladen erfgoed

25-09-2017

De manieren om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken zijn talloos in ons land. Maar hoe gaan we om met locaties en gebouwen met een beladen verleden? Op 22 september organiseerde de Stichting Versterking Herinnering WO2 Gelderland (WO2GLD) de studiedag ‘Beladen erfgoed in het licht’.

Hoe gaan we om met locaties en gebouwen met een beladen verleden? Op 22 september organiseerde de Stichting Versterking Herinnering WO2 Gelderland (WO2GLD) de studiedag ‘Beladen erfgoed in het licht’.

Projectplan gepresenteerd

27-06-2017

Met kasteel Rosendael als fraai en passend decor is op 23 juni het projectplan voor Gelderse Oorlogsbronnen gepresenteerd. Het plan beschrijft de vervolgstappen om te komen tot het eerste provinciale satellietportaal van het Netwerk Oorlogsbronnen. 

Met kasteel Rosendael als fraai en passend decor is op 23 juni het projectplan voor Gelderse Oorlogsbronnen gepresenteerd. Het plan beschrijft de vervolgstappen om te komen tot het eerste provinciale satellietportaal van het Netwerk Oorlogsbronnen. 

Start

Eerste bijeenkomst Gelderse Oorlogsbronnen

23-02-2017

Een hoge opkomst van Gelderse erfgoedinstellingen eind februari, tijdens de werkconferentie over het te ontwikkelen portal Gelderse Oorlogsbronnen. Tijdens deze oriënterende bijeenkomst bij het Gelders Archief spraken WO2GLD (voorheen 'Stichting Versterking Herinnering WOII'), Netwerk Oorlogsbronnen e.a. over de wijze waarop de Gelderse WO2-sector en archiefinstellingen kunnen deelnemen aan het project Oorlogsbronnen Gelderland. Sprekers Joost Rosendaal (voorzitter WO2GLD), Puck Huitsing (programmadirecteur NOB), Edwin Klijn (programmamanager NOB), Fred van Kan (directeur Gelders Archief) en Ad van Heiningen (hoofdredacteur De Gelderlander) deden dat vanuit verschillende invalshoeken. Zo benadrukte Edwin Klijn de grote kracht van het koppelen van bronnen rond de ingangen 'wie, wat, waar en wanneer'. Riep Ad van Heiningen op tot het aangrijpen van dit moment om keuzes te maken (stel prioriteiten!). En onderstreepte Fred van Kan het belang van open data.

Puck Huitsing tijdens de eerste bijeenkomst van Oorlogsbronnen Gelderland
Puck Huitsing (programmadirecteur NOB)