Back to top

Met kasteel Rosendael als fraai en passend decor is op 23 juni het projectplan voor Gelderse Oorlogsbronnen gepresenteerd. Het plan beschrijft de vervolgstappen om te komen tot het eerste provinciale satellietportaal van het Netwerk Oorlogsbronnen. 

Door de zichtbaarheid en bruikbaarheid van het tot dusver zeer verspreide bronnenmateriaal te vergroten wordt eenieder (van de toeristische branche, de creatieve industrie, het cultuur-historische veld tot het onderwijs en de wetenschap) in staat gesteld het eigen verhaal over de Tweede Wereldoorlog in de provincie te vertellen. De data van collectiebeherende instellingen wordt verrijkt en de onderlinge samenhang versterkt.

Kasteel Rosendael

Samenwerken

Het project is een duo-onderneming van WO2GLD en Netwerk Oorlogsbronnen, waarbij actief de samenwerking wordt gezocht met het Gelderse erfgoedveld. Niet toevallig maakte de bijeenkomst onderdeel uit van de partnerbijeenkomst van Collectie Gelderland, een project waarmee nauw zal worden samengewerkt.

De ontwikkeling van Oorlogsbronnen Gelderland is een groeimodel, in de pas met de ontwikkeling van het landelijke netwerk en infrastructuur. Oorlogsbronnen Gelderland kan op deze manier snel en efficiënt aansluiten bij landelijke ontwikkelingen terwijl het andersom kan fungeren als proeftuin voor regionale pilot-projecten en spin offs van het Netwerk Oorlogsbronnen.