Back to top

U heeft uw thesaurus opgeschoond en bent van plan deze interne thesaurus te matchen met een externe, namelijk de WO2-thesaurus. Lees hieronder hoe dat in z'n werk gaat. 

Bedenk als eerste welke externe thesaurus een verrijking is in uw collectieontsluiting. Het is mogelijk binnen één veld concepten uit meerdere externe thesauri te gebruiken. Bedenk wat de aard is van de collectie, en bij welk veld welke thesaurus past of welke thesauri passen. Zo is het van belang om in een brede historische collectie niet zomaar alle trefwoorden te koppelen met termen uit de WO2-thesaurus; het heeft geen zin een middeleeuwse charter in een WO2-context te plaatsen. Voor heterogene collecties is wellicht een algemenere thesaurus passender, of kan de WO2-collectie apart van de rest van de collectie gekoppeld worden.

Hoe werkt matchen met de WO2-thesaurus?

In de praktijk betekent het matchen van thesauri dat er een URI (een duurzame URL, oftewel link) bij het trefwoord geplaatst wordt, die verwijst naar het concept in de WO2-thesaurus die exact hetzelfde betekent als het trefwoord. Het trefwoord ‘bunkers’ bijvoorbeeld, heeft als URI: http://data.niod.nl/WO2_Thesaurus/3563. Deze verwijzing naar het concept bunkers in de WO2-thesaurus moet in Oorlogsbronnen aan het trefwoord bunkers ‘vastgemaakt worden’. Zodat wanneer dat trefwoord gebruikt wordt, het altijd duidelijk is wat er bedoeld wordt.

Dit kan natuurlijk met de hand gebeuren: knippen en plakken van de URI in het record van het betreffende trefwoord. Dit is nogal bewerkelijk. Gelukkig is het online programma Cultuurlink ontwikkeld, door het bedrijf Spinque in opdracht van Beeld & Geluid. Cultuurlink is specifiek bedoeld om thesauri aan elkaar te knopen. (Later dit jaar brengt het Netwerk Digitaal Erfgoed een handleiding over dit onderwerp uit, waar NOB aan mee heeft gewerkt.) Inge van Stokkom van het Netwerk Oorlogsbronnen is gespecialiseerd in het koppelen van thesauri met Cultuurlink. 

Matchen van thesaurus-termen

Wat is nodig voor matchen met de WO2-Thesaurus?

  • De eigen thesaurus of termenlijst van het veld waarin het onderwerp van een object beschreven wordt; bijv. trefwoorden of geassocieerd onderwerp (afhankelijk van hoe het in de instelling genoemd wordt).
  • Voor het omzetten van de thesaurus-export is het gratis open source programma OpenRefine behulpzaam (ook dit wordt in de nog te verschijnen handleiding van de NDE behandeld). 
  • Een veld in de eigen thesaurus waarin de URI kan komen te staan. Bijvoorbeeld het veld ‘bron’.
  • Toegang tot Cultuurlink, gratis via cultuurlink.beeldengeluid.nl.

Aan de slag met de WO2-thesaurus

Denkt u naar aanleiding van deze en de andere artikelen over de WO2-thesaurus: die zou ik ook willen gebruiken!? Dan vragen wij u onderstaande enquete in te vullen. Aan de hand daarvan inventariseert het Netwerk Oorlogsbronnen op welke manier we het beste hulp kunnen aanbieden. Nog vragen over het opschonen of koppelen van uw thesaurus? Neem van contact op met Inge van Stokkom van NOB.