Back to top

Vanaf nu zijn via Delpher.nl nog meer verzetsbladen doorzoekbaar, zoals afleveringen van Slaet op den trommele, Geïllustreerd Vrij Nederland, De Vrije stem en De Vonk. In totaal zijn 2758 artikelen uit 423 afleveringen van 43 titels, handmatig overgetikt door vrijwilligers. Het crowdsourcingproject startte vijf jaar geleden en is uitgevoerd als samenwerking tussen Netwerk Oorlogsbronnen, de Koninklijke Bibliotheek en het Meertens Instituut.

Het verzet in Nederland voegde tijdens de Tweede Wereldoorlog woord bij daad. Overal in het land brachten verschillende verzetsorganisaties illegale bladen met het laatste nieuws uit. Deze kranten zijn tot op de dag van vandaag een belangrijke bron van informatie over het verzet.

Verzetskranten in Delpher

In de zoekmachine Delpher.nl kon je al door meer dan 1300 verzetsbladen zoeken. Helaas was een flink aantal nauwelijks vindbaar, omdat de door computer automatisch gegenereerde tekst slecht leesbaar is. Dit komt doordat de ondergrondse kranten vaak op fragiel papier verschenen, gestencild of overgetypt met geïmproviseerde apparatuur.

Maar daar is nu verandering in gekomen. Met name op basis van de conditie van het origineel is een selectie gemaakt van de titels en afleveringen, die stuk voor stuk zijn overgetikt door vrijwilligers en daardoor nu doorzoekbaar zijn.  

 

[Naast de verzetskranten zijn ook 6000 Nederlandstalige kranten uit de 17e eeuw door vrijwilligers overgetikt en nu doorzoekbaar via Delpher.]