Back to top

Jelle van de Graaf studeerde Geschiedenis in Utrecht en volgde de Master Eternal Rome in Nijmegen. Sinds september 2019 is hij coördinator van de stichting Versterking Herinnering WO2 Gelderland (WO2GLD).

Hiervoor deed Jelle voor deze stichting al enkele inventariserende onderzoeken, zoals naar het erfgoed van strijd, bevrijding & verzet en naar egodocumenten. Daarnaast is hij actief in een denktank van jonge erfgoedprofessionals, die zich inzet voor de toekomst van erfgoed en nieuwe vormen van herdenken.