Back to top

Inge van Stokkom werkt bij Netwerk Oorlogsbonnen aan het koppelen van de WO2-thesaurus aan de trefwoorden van collectiebeherende instellingen, om zo collectie-objecten digitaal beter vindbaar te maken. Daarnaast sluit ze collecties aan op Oorlogsbronnen.nl en is ze betrokken bij het project Personenportal WO2. Inge is na haar studie prehistorische archeologie de richting van het digitaal erfgoed ingeslagen. Eerst door bij Naturalis kenniswebsites te beheren en een crowdsourcingsproject uit te voeren. Daarna bij het Rijksmuseum, waar ze de interne thesaurus heeft opgeschoond en verrijkt met koppelingen naar de Art & Architecture Thesaurus. Tot eind 2018 zal ze zich richten op de Tweede Wereldoorlog en het verrijken van Oorlogsbronnen.nl. Ze werkt veel met OpenRefine en Cultuurlink.

Online bronnen beter vindbaar met het gebruik van terminologieën (thesauri). Met de handleiding 'Verbind je termen' worden erfgoedinstellingen aan de hand genomen in het volledige proces van de dataverrijking in gecontroleerde velden. 

Elke instelling heeft eigen beschrijvingsregels en elke persoon een eigen interpretatie. Zo kan dezelfde term in vele varianten in de objectrecords terecht komen en ontstaat er een 'vervuilde thesaurus'. 

U heeft uw thesaurus opgeschoond en bent van plan deze interne thesaurus te matchen met een externe, namelijk de WO2-thesaurus. Hoe gaat dat in z'n werk? 

Om de WO2-thesaurus in te kunnen zetten voor het werkveld, is een procedure ontwikkeld waarmee lokale thesauri ‘gematcht’ kunnen worden met de WO2-thesaurus.

Een groep van twintig collega’s verzamelden zich met hun datasets op 13 juni bij het Spinhuis in Amsterdam. Daar vond de workshop over Linked Data van CLARIAH plaats: een kennismaking met allerlei digitale tools voor het creëren en gebruiken van Linked Data.

Historisch vervuilde thesauri, URI's en eendelige badpakken. Wat hebben deze drie met elkaar te maken? De onderwerpen kwamen aan de orde tijdens de workshop CultuurLINK in december 2016.

Met welke term zou u zoeken naar deze afbeelding? Bunker, fort, kazemat, Atlantik Wall of verdedigingswerk? Waarschijnlijk wisselt het antwoord per persoon.